Què t’oferim?

Sensibilització.

Perquè la reducció real de les injustícies només es pot produir amb canvis als països del nord que modifiquin les causes de les problemàtiques.
Perquè cal difondre la possibilitat d’alternatives viables per assolir un món més just i sostenible.
Perquè cal contrastar la informació i crear una ciutadania crítica i propositiva

Cooperació.

Per millorar les condicions de vida bàsiques de les poblacions més vulnerables del planeta.
Per enfortir el capital humà i social al sud : formació i autoestima de les persones i suport a les capacitats organitzatives.
Per defensar el compliment dels drets humans.
Per facilitar iniciatives al sud que habitualment queden limitades per no comptar amb recursos suficients.
Per responsabilitat històrica (colonialisme i postcolonialisme)
Per justícia.

Emergència.

Des del món local no es pot fer un diagnòstic ràpid i adequat de l’indret on es produeix l’emergència. Per tant, esperem que les institucions internacionals pertinents marquin prioritats i canals per vehicular les ajudes i sumar esforços.
L’ajuda d’emergència o humanitària s’acompanya de campanyes de sensibilització ciutadana: què hi ha darrera dels conflictes, de les crisis…? Per què no es destinen més esforços a prevenció?

Plans de sensibilització.

A partir de l’any 2000, el CMS escull eixos temàtics biannuals, de manera que les activitats que es programen tenen un fil conductor que permet reforçar-ne els continguts i arribar a més públic.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: