Per la Pau i els Drets Humans

Cultura de Pau, Drets Humans i Educació pel Desenvolupament.

SENSIBILITZACIÓ 2008 – 2011

Des de l’any 2000, bianualment treballem un eix temàtic conjunt que dóna continuïtat a les activitats de sensibilització.

El primer eix consensuat es va centrar en difondre el consum responsable, des d’aquest moment la temàtica ha passat a ser una línia transversal que s’ha treballat en tots els programes de sensibilització posteriors. La temàtica s’ha anat enriquint i actualment els aspectes de comerç just es complementen amb temes de consum de proximitat i alternatives al model econòmic imperant.

El Pla 2003-2004 va seguir el lema MEDITERRÀNIA CRUÏLLA DE POBLES (ens va acostar a les diferents cultures de la zona desfent estereotips i positivitzant les diferències). El Pla 2005-2006 va treballar el lema A MANRESA, FEM POSSIBLE UN ALTRE MÓN (una anàlisi del context internacional ens va acostar a les causes de les deisgualtats i de la vulneració dels drets humans proposant alternatives des de l’àmbit local). Durant el 2007 es va treballar amb un pla anual on la temàtica central del pla va ser MANRESA AMB ELS OBJECTIUS DEL MIL•LENNI. Que bàsicament complentava tots els plans treballats anteriorment. I igualment es continuaven treballant els eixos de treball transeversals prioritzats durant tot aquest temps: la promoció del consum responsable i el comerç just.

Enguany, la temàtica que plantegem permet centrar la programació mensual en aprofundir en la Cultura de Pau i els Drets Humans, ventall prou ampli per treballar durant aquest 4 anys. Tanmateix, es seguiran treballant els eixos transversals de consum responsable i moviments socials.

Tot això anirà complementat a través del Centre de Recursos, posant rellevància als recursos pedagògics, material educatiu, llibres, etc. que ja tenim al centre per poder oferir una informació compementària i contrastada a la gent interessada. Obtenint al final de l’any un compendi especialitzat per temàtiques.

Tema central del Pla de Sensibilització:

En els propers 4 anys la temàtica que servirà d’eix conductor de les activitats de sensibilització es: Manresa per la Pau i els Drets Humans.

Les temàtiques específiques del pla són:

. Els impactes socio-ambientals en la construcció de la Pau

. El desenvolupament econòmic, social, sostenible i solidari

. Els conflictes oblidats

. El Desarmament

. La globalització

. Paradoxes de la cooperació

. Els Drets del pobles

. Equitat entre nord i sud

. Drets Humans

. Una altre globalització és possible

. Globalitzar la Pau, el desenvolupament i els Drets Humans.

OBJECTIUS

Comprometre la ciutadania en el fet de convertir la nostra realitat en un node més de la xarxa mundial que treballa per fer possible un altre món.

La fita essencial del pla es centra en realitzar una tasca de sensibilització que permeti situar la necessitat d’actuar per fer possibles canvis socials i polítics que ajudin a construir progressivament una societat basada en un conjunt de valors que es concreten en el terme “Manresa per la Pau i els Drets Humans”.

A.- Desenvolupar una activitat estructural i estable de sensibilització ciutadana, que potenciï l’anàlisi crítica i propositiva i que pretengui arribar a tota la ciutadania.

B.- Consolidar i desenvolupar el projecte Flors Sirera, Casa per la pau com a equipament de referència de Manresa i el Bages en temes de solidaritat i diversitat.

C.- Promoure i fidelitzar la població en el consum ètic, així com la responsabilitat social d’institucions, agents socials i empreses.

D.- Aprofundir l’educació en valors vers la Cultura de Pau, prioritzant les accions en xarxa, coordinades, descentralitzades i d’efecte multiplicador. Potenciar i millorar les accions de sensibilització en l’àmbit de la solidaritat i cooperació en el món educatiu (primària, secundària, Universitats, lleure, no formal, etc) a través d’accions compartides de les entitats i el Consell Municipal de Solidaritat . Descentralitzar les activitats als diferents barris i zones de la ciutat.

E.- Consolidar el treball conjunt entre l’administració local i el teixit social.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: